Search results

  1. L

    giúp em tìm tài liêu chuyên sâu về sự phát triển phôi ở TV với

    tình hình là em đang cần gấp tài liệu để làm tiểu luận môn SH phát triển cá thể TV , vì em đang học cao học nên tài liệu chuyên sâu tìm cũng khó. cả nhà giúp em với nha ! thanks cả nhà nhiều !!! mail của em là : le.tanphu0704@gmail.com
  2. L

    cần tài liệu chuyên sâu về sự phát triển Phôi ở TV

    tình hình là em đang cần gấp tài liệu để làm tiểu luận môn SH phát triển cá thể TV , vì em đang học cao học nên tài liệu chuyên sâu tìm cũng khó. cả nhà giúp em với nha ! mail của em là le.tanphu0704@gmail.com thanks cả nhà nhiều !!! :welcome:
Back
Top