Search results

  1. B

    Tiêu chuẩn vi sinh không khí trong nhà xưởng sản xuất thực phẩm

    Có ai biết tài liệu nào đang quy định về tiêu chuẩn vi sinh không khí trong nhà xưởng SX thực phẩm không ạ? Nếu có thì theo quy định là bao nhiêu ạ?
  2. B

    Phương pháp kiểm tra nấm mốc chịu nhiệt trong sản phẩm thực phẩm

    Em đang tìm hiểu phương pháp kiểm tra nấm mốc chịu nhiệt trong sản phẩm thực phẩm. em đang dùng môi trường "Potato dextrose agar" để nuôi cấy, và sản phẩm kiểm tra thuộc loại acid thấp nên cần điều chỉnh pH khi nuôi cấy. Tuy nhiên pH sẽ thay đổi sau khi hấp vô trùng vậy nên em điều chỉnh pH sau...
Back
Top