Search results

  1. L

    NHờ mọi người giúp em giải bài này với ạ ?

    bài bạn loan giải chưa đúng. Em đang tính xác suất nhiều lần của bố mẹ. Cô đồng ý với e đến phần tính xác suất của bố mẹ. Bố có KG: Aa. Mẹ có KG: 1/3AA ; 2/3Aa. TH1: Bố Aa x mẹ 1/3 AA - Con 100% không bệnh. TH2: Bố Aa x mẹ 2/3 Aa. - Xác suất 4 đứa không bị bệnh: 2/3 x (3/4)^4 = 27/128. - Vậy xác...
Back
Top