Search results

  1. ThuyNhi

    Vận chuyển nước qua màng sinh chất???

    Vận chuyển nước qua màng sinh chất xảy ra theo hai quá trình:vận chuyển thụ động và vận chuyển chủ động. *Vận chuyển thụ động:là quá trình thâm nhập vật chất qua màng theo vecto tổng của các gradient và không đòi hỏi sự tiêu tốn năng lượng cho quá trình đó. Điều kiện để có quá trình vận chuyển...
Back
Top