Search results

  1. Minh Kha

    Tế bào Help em với

    1) Cho biết tầm quan trọng của việc ADN chỉ đc nhân đôi 1 lần trong 1 CK tế bào ? 2) cho biết ADN được đóng gói trong chất nhiễm sắc có vai trò quan trọng như thế nào trong quá trình điều hòa biểu hiện gen? 3)Màu thân cây của một loài thực vật sinh sản hữu tính là một tính trạng số lượng được...
Back
Top