Search results

  1. SIG

    Tính chất ứng dụng của khí Nitơ

    Tính chất của khí Nitơ Là chất khí không màu, không mùi, không vị, hơi nhẹ hơn không khí (d = 28/29). Nitơ ít tan trong nước, hoá lỏng (-196oC) và hoá rắn ở nhiệt độ rất thấp. Không duy trì sự cháy và sự hô hấp. Ở nhiệt độ thường, nitơ trơ về mặt hóa học vì có liên kết ba bền vững. Ở nhiệt độ...
  2. SIG

    Tính chất và ứng dụng của khí CO2

    1. Tính chất của khí CO2 Trong điều kiện bình thường. CO2 là khí không màu, không mùi và có vị chua nhẹ hòa tan tốt ở trong nước. Nặng gấp 1,524 lần không khí. Khí CO2 không tham gia phản ứng cháy và hóa lỏng tại nhiệt độ -78 độ C. Ngoài ra, CO2 có thể bị phân hủy tại nhiệt độ cao 2000 độ C...
Back
Top