Search results

  1. quangnguyen

    giúp em với ạ.Thankss mn trước ạ

    Cho 1 tếbào hồng cầu, 1 tếbào thần kinh, 1 tếbào cơ hủy màng trong ti thểvà 1 ti thểvào 4 ống nghiệm có đầy đủôxi, nước và đường glucôzơ. Sau một thời gian, hãy dựđoán sản phẩm gì được tạo ra trong mỗi ống nghiệm? Giải thích.
  2. quangnguyen

    Giúp em với ạ

    Nếu tế bào động vật được xửlý cyanua thì phần lớn cyanua sẽđược tìm thấy trong cấu trúc nào của tế bào? Những đặc điểm nào cho thấy sự phù hợp giữa cấu tạo và chức năng của cấu trúc/
Back
Top