Search results

  1. PHMinh_Nhat007

    Sự khác nhau giữa 2 bộ sách tài liệu chuyên sinh THPT và BD HSG sinh học THPT

    Ai có thể cho em biết sự khác nhau giữa 2 bộ sách tài liệu chuyên sinh THPT và BD HSG sinh học THPT được ko ạ (chủ yếu là giữa cuốn sinh học tế bào của 2 bộ) :') vì hiện em đang đi tìm cuốn tài liệu chuyên sinh học tb nhưng dường như ko ở đâu bán cả và em đang ko biết cuốn BD HSG sinh học tế bào...
  2. PHMinh_Nhat007

    Anh chị em nào có quyển cơ sở sinh học vi sinh vật tập 1 pass lại cho em với ạ

    Em đang cần gấp quyển cơ sở vi sinh vật tập 1 của Nguyễn Thành Đạt mà chỗ nào cũng hết hàng mà còn tập 2 th, anh chị nào có sách hay pdf thì liên hệ cho em với ạ. Em cảm ơn ạ:') SĐT: 0934915677; Email: phanthienngan2312@gmail.com.
Back
Top