Search results

  1. Trong Vinh

    Tế bào Sự khác nhau giữa ATP synthase và ATP synthetase

    Em thấy một số sách xếp ATP synthase vào nhóm enzyme lyase, ATP synthetase vào nhóm ligase, một số lại xếp cả 2 loại này vào nhóm enzyme ligase. Anh chị có thể phân biệt cho em sự khác nhau về chức năng giữa 2 loại enzyme này không ạ?
Back
Top