Search results

  1. Lê Thanh Duy

    Thiết kế mồi cho phản ứng PCR

    bạn ơi quyển sách hướng dẫn sử dụng fastpcr ở đâu ạ
  2. Lê Thanh Duy

    Phần mềm PCR ảo

    Bạn ơi sài nó như thế nào dạ
Back
Top