Search results

 1. T

  Bài tập về nhân đôi ADN, phiên mã

  Mình còn băn khoăn về câu 5 ở đán án A Mình có 1 câu chắc là liên quan đến vấn đề này: Thông tin di truyền trong ADN truyền cho thế hệ tế bào sau qua cơ chế nào ? A.Tự sao B.Phiên mã C.Giải mã Cô mình bảo đán án là B.Phiên mã và giải thích tùm lum: nào là trong ADN chứa...
 2. T

  Bài tập về điều hòa hoạt động gen

  Cảm ơn mọi người ! Còn câu 2 tại sao là phiên mã ?
 3. T

  Bài tập về nhân đôi ADN, phiên mã

  Cảm ơn nhiều ,mình có mấy thắc mắc: Câu 2: mình không hiểu đán án cho lắm, có thể giải thích rõ hơn:chiều mạch khuôn là chiều gì,... Câu 4: bạn có thể giải thích kĩ hơn về nguyên tắc khuôn mẫu, mình phân vân ở dịch mã, chuỗi polipeptit được tổng hợp từ khuôn mARN nhưng có điều sản phẩm đúc ra...
 4. T

  Bài tập về điều hòa hoạt động gen

  Cho mình hỏi: 1/Điều hòa hoạt động của gen là gì ? A.Điều hòa lượng sản phẩm của gen tạo ra. B.Điều hòa phiên mã. C.Điều hòa dịch mã. D.Điều hòa sau dịch mã. 2/Điều hòa hoạt động gen ở tế bào nhân sơ chủ yếu xảy ra ở mức độ nào ? A.Sau dịch mã B.Dich mã C.Phiên mã D.Phiên...
 5. T

  Bài tập về nhân đôi ADN, phiên mã

  Cho mình hỏi vài câu: 1/ADN polimeraza có vai trò gì ? A.Sử dụng đồng thời cả 2 mạch khuôn để tổng hợp ADN mới. B.Chỉ sử dụng 1 mạch khuôn để tổng hợp mạch mới theo chiều 5'->3'. C.Chỉ sử dụng 1 mạch khuôn để tổng hợp mạch mới theo chiều 3'->5'. D.Chỉ xúc tác tháo xoắn ADN mà không...
Back
Top