Search results

  1. Ly lê

    Quần thể

    Cho em hỏi ứng dụng của quần thể tự phối và ngẫu phối là gì ạ?
Back
Top