Search results

  1. sky28

    Hệ Sinh Dục

    theo tui nó là một mà:mrgreen:
  2. sky28

    este

    đẻ thủy phân hoàn toàn 0,74 gam một hỗn hợp este của 2 axit monocacboxylic cần 7,0 gam dd KOH8% trong nước. khi đun nóng hỗn hợp nói trên với axit H2SO4 80% sinh ra khí, làm lạnh và nguội, thu lấy khí và cân. sau dó cho khí lội từ từ qua dd brom trong nước thì thấy trọng lượng khí giảm 1/3 trong...
Back
Top