Search results

  1. E

    Một số câu hỏi tổng hợp sinh học cấp II

    Câu 1 : Trình thì nghiệm chứng minh thành phần hóa học và tính chất của xương Câu 2: So sánh não thỏ với Người Câu 3: So sánh đột biến NST và đọt biến gen Câu 4: So sánh vòng tuần hoàn của cá với thỏ. Tại sao các loài động vật bậc cao cần hệ hô hấp và tim 4 ngăn Câu 5: Nêu những điểm giống và...
  2. E

    Cấu trúc tế bào nhân sơ

    Từ trong vào ngoài tế bào nhân sơ gồm những cấu trúc lông và roi --> màng nhầy( lớp vỏ)--> thành tế bào ( vách tế bào)---> màng sinh chất ---> tế bào chất ---> NST - Roi + cấu tạo:Điểm xuất phát của lông từ màng sinh chất vượt qua màng nguyên sinh và thò ra ngoài, dài chưng 6-12 nm,đường kính...
Back
Top