Search results

  1. T

    Tại sao lại có tôm, cá trong ao?

    Khi đào 1 cái ao hay 1 hệ thống nước ở giữa khu đất, cách ly với sông ngòi, ao hồ khác thì thời gian sau nơi đó xuất hiện sinh sôi của tôm, cá. Vì sao có được sự kỳ diệu này? :hum:
  2. T

    Tại sao những cây thuốc lại thường hay mọc ở rừng núi?

    Thường ở những vùng rừng núi thì có nhiều cây thuốc hơn ở đồng bằng, nếu bảo là tại vì ít bị tác động của con người thì cũng không đúng vì ở đồng bằng cũng có những khu đất bỏ hoang nhưng có thấy cây thuốc nào mọc đâu, có phải là tại vì đất đai, khí hậu ở rừng núi thuận lợi hơn không?
Back
Top