Search results

 1. J

  câu hỏi olympic 30/4 sinh học

  Ty thể có một lớp màng : - Lớp màng ngoài chứa các protein vận chuyển nguyên liệu -> ko có sẽ ko đưa vào trong dc - Ko tạo xoang gian màng chứa H+ thực hiện tổng hợp ATP - NADH ko tự nhiên đi qua màng , việc NADH lấy từ đường phân đưa vào ty thể bị hiểu sai , NADH ko đi qua màng , chỉ là nó...
 2. J

  tách chiết adn bằng nước ép dứa

  1, kim loại có thể tác dụng với DNA ở thành phần đó là base nitrogen ( ví dụ như thủy ngân sẽ gắn với Cytosine làm đột biến ) Cũng có thể gắn với nhóm phosphate do các nhóm này tích điện âm 2,với mRNA thì cho oligo(T)-cellulose hoặc do RNA mạch đơn và DNA mạch kép => DNA nặng hơn => đem ly tâm
 3. J

  Cấu trúc tế bào

  Gồm 3 giai đoạn chính - Tiếp nhận : Receptors được các ligands đặc hiệu gắn vào . Tuỳ vào loại Receptor mà có con đường kích hoạt truyền tin riêng . Đối với các thụ thể nằm ở msc thì ligands phân cực( G-protein , tyrosine kinase , Ion channel) , thụ thể bên trong thì ligands ko phân cực . -...
 4. J

  trao đổi thông tin qua màng.help !!!khó quá

  1, Enzyme phân giải glycogen nằm cuối con đường truyền tin là giai đoạn đáp ứng theo sơ đồ Adranalin -> Adenyl Cylase ATP -> cAMP -> Kinase proteins + proteins -> glycogenphosphorylase -> Glucose . 2 , Không tạo được Glucose , adreanalin ko trực tiếp làm glycogen -> glucose mà cần có sự xúc...
 5. J

  sinh học phân tử~~ huhu giúp em với

  1, Bản chất in vết hệ gene là sự methyl hoá DNA Nếu cá thể là đơn giản , bậc thấp vd như ruồi thì lấy lai trực tiếp Nếu cá thể là phức tạp thì tiến hành RT-PCR và microarray 2, Gên có khả năng đóng mở => operon gồm 2 loại protein điều hoà : Protein điều hoà của operon cảm ứng : Có cấu trúc...
 6. J

  Thắc mắc về một số bào quan của tế bào

  Bào quan bán tự sinh là Ty thể hoặc Lục lạp Gọi là bán tự sinh bởi vì ty thể và lục lạp có DNA , ribosome => có khả năng tổng hợp protein , nhân đôi DNA độc lập với tế bào . Chúng hô hấp tạo năng lượng cho chính chúng và cho tế bào sử dụng , ở lục lạp còn có khả năng tổng hợp lipid , saccharide...
Back
Top