Search results

 1. N

  Thạch máu

  Mọi người cho em xin tiêu chuẩn về thạch máu ở Việt Nam mình hoặc quốc tế được không ạ. Nếu có tài liệu tham khảo thì càng tốt ạ! :thanks::thanks::thanks:
 2. N

  Môi trường nuôi cấy vi sinh vật

  Em đọc được môi trường BA base của Himedia trong đó có 1 chỉ tiêu đánh giá chất lượng là Inoculum CFU. Vậy nó có ý nghĩa gì ạ. Và em đang làm bài tập Hãy phát triển Cho một sản phẩm môi trường nuôi cấy em muốn đưa nó vô tiêu chuẩn đánh giá chất lượng sản phẩm của em thì có được không ạ. Ai biết...
 3. N

  Xin hỏi về chỉ số Inoculum CFU trong vi sinh

  Em đọc được môi trường BA base của Himedia trong đó có 1 chỉ tiêu đánh giá chất lượng là Inoculum CFU. Vậy nó có ý nghĩa gì ạ. Và em đang làm bài tập Hãy phát triển Cho một sản phẩm môi trường nuôi cấy em muốn đưa nó vô tiêu chuẩn đánh giá chất lượng sản phẩm của em thì có được không ạ. Ai biết...
Back
Top