Search results

 1. C

  hi......... chao

  hi......... chao
 2. C

  07-19 14:03 cô bé hạt tiêu các anh chi ơi trả lời giúp em câu hỏi này nhé : phân tử ARN chỉ...

  07-19 14:03 cô bé hạt tiêu các anh chi ơi trả lời giúp em câu hỏi này nhé : phân tử ARN chỉ được tổng hợp từ 1 mạch đơn của ADN, thế mạch còn lại không được tổng hợp chúng sẽ như thế nào? (bị phân huỷ hay hay tái tổ hợp?
 3. C

  các anh chi ơi trả lời giúp em câu hỏi này nhé : phân tử ARN chỉ được tổng hợp từ 1 mạch đơn của...

  các anh chi ơi trả lời giúp em câu hỏi này nhé : phân tử ARN chỉ được tổng hợp từ 1 mạch đơn của ADN, thế mạch còn lại không được tổng hợp chúng sẽ như thế nào? (bị phân huỷ hay hay tái tổ hợp?
Back
Top