Search results

 1. L

  Hỏi về phần công nghệ sinh học

  :please:Em có câu hỏi kiểm tra này khó quá các bác giúp em với:" Hãy phân tích quan điểm: Cơ sở di truyền học, lí thuyết sinh học phân tử là cơ sở lí luận của công nghệ sinh học và ngược trở lại, những kĩ thuật của công nghệ sinh học lại là công cụ sắc bén để nghiên cứu di truyền" Em đã tìm khá...
 2. L

  Kỹ sư Công nghệ Sinh học có thể xài được ở đâu?

  <HR style="COLOR: #d1d1e1; BACKGROUND-COLOR: #d1d1e1" SIZE=1> <!-- / icon and title --><!-- message --> Em có câu hỏi kiểm tra này khó quá các bác giúp em với:" hãy phân tích quan điểm: Cơ sở di truyền học, lí thuyết sinh học phân tử là cơ sở lí luận của công nghệ sinh học và ngược trở lại...
 3. L

  Công nghệ Sinh học - công cụ cho các ngành khác ?

  <HR style="COLOR: #d1d1e1; BACKGROUND-COLOR: #d1d1e1" SIZE=1> <!-- / icon and title --><!-- message --> Em có câu hỏi kiểm tra này khó quá các bác giúp em với:" Hãy phân tích quan điểm: Cơ sở di truyền học, lí thuyết sinh học phân tử là cơ sở lí luận của công nghệ sinh học và ngược trở lại...
 4. L

  Mấy bác giúp em với ...

  Em có câu hỏi kiểm tra này khó quá các bác giúp em với:" hãy phân tích quan điểm: Cơ sở di truyền học, lí thuyết sinh học phân tử là cơ sở lí luận của công nghệ sinh học và ngược trở lại, những kĩ thuật của công nghệ sinh học lại là công cụ sắc bén để nghiên cứu di truyền" Em đã tìm khá nhiều...
Back
Top