Search results

  1. S

    Xét vị trí tương đối của 1 đường thẳng

    Bạn nào biết chỉ dùm cặn kẻ 1 cái , tại sao có vị trí tương đối của 1 điểm với 1 đường tròn (Cái này mình biết rồi) , còn vị trí tương đối giữa 1 đường thẳng với 1 điềm thì sao ? Làm sao biết điểm đó nằm trên hay dưới đường thẳng ? :smile:
Back
Top