Search results

  1. G

    Mọi người cho mình hỏi xí về Western Blot, mình chỉ mới bắt đầu làm

    xin lỗi chủ pic cho ké chút. mình muốn hỏi chút về cách sử dụng phần mềm imagej để phân tích wb. có ai có tài liệu hay hương dẫn có thể cho mình địa chỉ liên lạc ko? xin cám ơn. (email của mình là trinhanhphuong@qq.com, có gì có thể làm quen).
Back
Top