Search results

 1. L

  Tủ nuôi cấy vi hiếu khí bactrox - shellab, mỹ

  TỦ NUÔI CẤY VI HIẾU KHÍ MODEL: BACTROX HIỆU: SHELLAB - MỸ Tủ nuôi cấy vi hiếu khí Bactrox là một trạm nuôi cấy vi hiếu khí hoàn chỉnh. Nó dùng cho mục đích nuôi cấy mô và tế bào, vi sinh vật trong môi trường vi hiếu khí. Trong môi trường đó, Oxy được kiểm soát chính xác từ 1% ~...
 2. L

  Tủ nuôi cấy vi hiếu khí

  Mọi người chỉ giúp mình cách chèn ảnh để cho bài trực quan, sinh động hơn với nhé.
 3. L

  Tủ nuôi cấy vi hiếu khí

  TỦ NÔI CẤY VI HIẾU KHÍ MODEL: BACTROX HIỆU: SHELLAB - MỸ Tủ nuôi cấy vi hiếu khí Bactrox là một trạm nuôi cấy vi hiếu khí hoàn chỉnh. Nó dùng cho mục đích nuôi cấy vi sinh vật trong môi trường Oxy được kiểm soát chính xác từ 1% ~ 20%. Bactrox cũng kiểm soát cả hàm lượng CO2 trong phạm vi từ 1%...
Back
Top