Search results

 1. N

  Tế bào Phan chia tế bào

  đơn giản thôi ở đv phân chia tbc bằng thắt eo , tb đv hình thành rãnh phân cắt từ bên ngoài và lõm sâu vào bên trong cho tới khi tạo 2 tb mới đảm bảo các cấu trúc , hàm lượng adn như nhau và như tb mẹ còn tb thực vật phân chia bằng hình thnafh vách ngăn Nguyenthilonto- chuyên gia sinh học
 2. N

  Tế bào Cấu trúc và chức năng của protein

  Còn protein màng có chức năng tiếp nhận thông tin đâu , tạo kênh vận chuyển các chất nhận biết các tb nhờ gai glicopreotein , nối các tb và gắn với khung xương tế bào đâu
 3. N

  Vi sinh vật Enzyme

  Không cạnh tranh nha vì nó ức chế enzim nhé Nguyenthilonto - CHuyên gia sinh học
 4. N

  Lục lạp có tạo ra năng lượng ATP không? Vì sao?

  Có và tạo ra ở chất nền lục lạp hen
 5. N

  Giải thích tại sao chu trình Krebs lại là giai đoạn chung cuối cùng của chuyển hoá protein lipit và cacbonhydra

  Đơn giản thôi bởi vì protein được phân giải thành các axit amin , các axit amin được khử amin tạo xeto axit và được cắt mạch tạo axetyl coA Lipit biến đổi thành đồng phân của nó là axit béo và glyxerol và cũng bị cắt mạch tạo axetyl CoA Cacbohidrat phân giải thành các đường đơn rồi cũng bị hoạt...
Back
Top