Search results

  1. G

    Thành phần hóa học tế bào

    1. các chất hữu cơ phân tử nhỏ có vai trò gì ạ thank mọi người nhiều ạ
  2. G

    Giúp mình 2 câu này ! không hiểu gì hết

    1.Trong kĩ thuật lai tế bào, tế bào trần là : A tế bào sinh dục được lấy ra khỏi cơ quan sinh dục B Tb sinh dưỡng được lấy ra khỏi tổ chức sinh dưỡng C Tb sinh dưỡng khác loài kết hợp thành tế bào lai D. các tế bào đã xử lí hóa chất làm tan màng tế bào 2.Có thể cấy gen động vật vào thực vật hay...
Back
Top