Search results

  1. A

    Sự ảnh hưởng của nhiệt độ đến sự hô hấp của người??

    Cho em hỏi là khi trời lạnh thì hô hấp của mình tăng hay giảm ạ? Em đọc trong sách thấy có đoạn "thụ thể lạnh truyền xung thần kinh về làm giảm nhịp hô hấp và độ sâu hô hấp" nhưng em cũng nghĩ khi trời lạnh có khi cơ thể tăng trao đổi chất để sinh nhiệt cần tăng hô hấp để lấy Oxi không ạ?
Back
Top