Search results

  1. T

    Thảo luận về quy trình chiết mẫu trong test Elisa

    Chào mọi người, Hiện tại mình đang thực hiện test Elisa để xác định virus có trong cây bằng phương pháp Das - Elisa, mình rất thắc mắc tại sao sau khi thực hiện chiết mẫu, chúng ta phải ủ mẫu chiết ở nhiệt độ 4 độ C và tốt nhất nên ủ qua đêm. Mình không biết việc ủ mẫu qua đêm như vậy có tác...
  2. T

    Thảo luận về quy trình chiết mẫu trong test Elisa

    Chào mọi người, Hiện tại mình đang thực hiện test Elisa để xác định virus có trong cây bằng phương pháp Das - Elisa, mình rất thắc mắc tại sao sau khi thực hiện chiết mẫu, chúng ta phải ủ mẫu chiết ở nhiệt độ 4 độ C và tốt nhất nên ủ qua đêm. Mình không biết việc ủ mẫu qua đêm như vậy có tác...
Back
Top