Search results

 1. U

  Một số câu hỏi phần cơ thể và môi trường

  1/ Hãy nêu các đặc điểm thích nghi của những sv sống ở các mt đất, mt cạn, mt nước, mt sinh vật?? Cho VD. 2/ Trong sách giáo khoa trang 196, phần III mục 1, nêu ra các quy luật tác động. Mình không biết có đầy đủ cả 4 quy luật cơ bản không vì so sánh với khái niệm cô cho thì hình như chưa đủ thì...
 2. U

  Topic LTĐH 2014 môn Sinh - Bài tập

  thank you, tkank you! :thanks::chuan:
 3. U

  Topic LTĐH 2014 môn Sinh - Bài tập

  kt1996: câu 46 mình ko hiểu lắm, cậu giải thích rõ tí được không? ^^
 4. U

  Topic LTĐH 2014 môn Sinh - Lí thuyết

  Vì vi khuẩn là sv nhân sơ, ADN trần không liên kết với protêin
 5. U

  Topic LTĐH 2014 môn Sinh - Bài tập

  Câu 1: fAB= 0,2 ; fBC= 0,11 => f(kép lý thuyết)= 0,2x0,11=0,022 hệ số trùng hợp= f(kép thực tế)/f(kép lý thuyết) =0,7 => f( kép thực tế)=0,0154 Ta có: KH aabbcc= KH AaBbCc= (0,2-0,0154)/2=0,0923 KH AaBbCc= KH aaBbcc= (0,11-0,0154)/2=0,0473 KH aaBbCc= KH Aabbcc=...
 6. U

  Topic LTĐH 2014 môn Sinh - Lí thuyết

  mình nghĩ là việc biểu hiện thành tính trạng chỉ cần 1 mạch khuôn của gen tiến hành phiên mã để truyền thông tin di truyền từ nhân ra tế bào chất, sau đó tiến hành dịch mã để tạo chuỗi polipeptit-> tạo prôtêin qui định tính trạng, việc nhân đôi hình như không cần thiết ^^! đó là suy nghĩ của...
 7. U

  Topic LTĐH 2014 môn Sinh - Bài tập

  ừ, lần sau mình sẽ post kèm đáp án ^^ mình dùng công thức T1L2=0,25-L1L2 xét từng phép lai: AB/ab x AB/ab có f= 20% => ab/ab = 0,4x0,4=0,16 => cao, trắng = 0,25 - 0,16 = 0,09 de/DE x DE/de có f= 40 % => de/de = 0,3x0,3=0,09 => đỏ, dài = 0,25 - 0,09 = 0,16 => cao, trắng, đỏ, dài = 0,09x0,16x100=...
 8. U

  Topic LTĐH 2014 môn Sinh - Bài tập

  Cách giải của cậu hình như có vấn đề rồi, mình ko tìm được đáp án, cái này hình như phải sử dụng công thức tính nhanh kiểu hình trội lặn chứ nhỉ :???: Dù sao cũng cảm ơn cậu, mình làm ra rồi ^^
 9. U

  Topic LTĐH 2014 môn Sinh - Bài tập

  1/ Ở 1 loài thực vật, A quy định thân cao là trội hoàn toàn so với a quy định thân thấp. B: hoa tím > b: hoa trắng. D: đỏ > d: vàng. E: tròn > e: dài. Tính theo lý thuyết, phép lai (P) (AB/ab)(de/DE) x (AB/ab)(DE/de) trong trường hợp giảm phân bình thường, quá trình phát sinh giao tử đực và cái...
 10. U

  Topic LTĐH 2014 môn Sinh - Bài tập

  Mình không hiểu chỗ Tần số qa ở thế hệ F2: qa2 = 0,3/(1+2 x 0,3) = 0,1875 Cậu có thể giải thích rõ hơn được không, dựa vào đâu mà có cái đó vậy?? :thanks:
 11. U

  Topic LTĐH 2014 môn Sinh - Bài tập

  Ở cừu, gen A quy định lông dài trội hoàn toàn so với gen a quy định lông ngắn. Quần thể ban đầu có thành phần kiểu gen 0,49 AA: 0,42 Aa : 0,09aa. Vì nhu cầu lấy lông nên toàn bộ cừu lông ngắn ở các thế hệ đều được dùng làm thương phẩm. Qua ngẫu phối thì tỉ lệ cừu lông ngắn được dự đoán ở F2 là?
Back
Top