Search results

  1. T

    xin hỏi trường hợp này bao lâu vi rút sẽ chết..

    Giả sử người nhiễm hiv có nồng độ virut đo được là 200 _300 virut/ ml máu.. Thì 1ml được ước lượng khoảng chừng 20 giọt => 1 giọt có khoảng cừng 10_ 15 virut. Giọt máu có HIV này vô tình bị dây vào bề mặt của một vật ở ngoài môi trường vời nhiệt độ môi trường khoảng 32°c. Thì sau 5 phút virut...
Back
Top