Search results

  1. N

    7 lý do khuyên ban nên học ngành y

    Bài viết hay quá, tạo động lực tốt lắm. Nhưng cũng phải nghĩ tới cực khổ, cạnh tranh, ...
  2. N

    Quy luật phân ly

    - thành phẩm chăng :) //hóng
Back
Top