Search results

  1. Q

    Sự tiến hoá của não bộ ở sinh vật

    Phần mềm STRUCTURE trong lĩnh vực phylogenetic Em xin chào cả nhà. Em đang gặp một chút vấn đề về phần định dạng dữ liệu input để chỵ phần mềm STRUCTURE trong nghiên cứu phát sinh loài (phylogenetic). Anh, chị, em nào đã biết sử dụng phần mềm xin cho em một số chỉ dẫn với ạ. Thông tin cụ thể em...
Back
Top