Search results

  1. H

    Câu hỏi về virus,giúp dùm

    mình không biết trả lời thế nào chứ đa số virus có bộ gen là RNA, 1 số là DNA thôi
  2. H

    Phương pháp xác định hoạt tính của enzyme?

    hi! bây giờ mình mới tham gia nên trả lời 1 câu thử. để xác định hoạt tính enzyme thì mình cần xác định đó là loại enzyme gì để tìm phương pháp cho phù hợp. ví dụ như mình xác định hoạt tính alpha amylase bằng phương pháp bernfeld: pt: tih bột ---(alpha amylase)-->dextrin + maltose + glucose...
Back
Top