Search results

  1. J

    Kiểm nghiệm vi sinh trong nhà máy dược phẩm

    Các ACE nào biết về quy trình kiểm nghiệm vi sinh trong nhà máy dược hoặc các nhà máy nào tương tự thì giúp em với ah.:cry:
  2. J

    Phương pháp nhận dạng trình tự DNA điều hoà (vùng promotor)

    Mình đang học về các phương pháp nhận dạng trình tự DNA điều hoà tương tác protein. Phương pháp này mình hiểu không rõ lắm. Mong các bạn giúp mình hiểu rõ hơn. Cám ơn!:thanks:
Back
Top