Search results

 1. dinhhai1308

  Tỉ lệ giới tính của quần thể đặc trưng quan trọng đảm bảo : A. Tỉ lệ 1:1 giữa cá thể đực và cá...

  Tỉ lệ giới tính của quần thể đặc trưng quan trọng đảm bảo : A. Tỉ lệ 1:1 giữa cá thể đực và cá thể cái B. Hiệu quả sinh sản cảu quần thể trong đk môi trường thay đổi C. Hiệu quả sinh sống của quần thể trong điều kiện môi trường thay đổi D. Sự phân bố đồng đều của cá thể đực và cá thể cái góp...
 2. dinhhai1308

  Bài tập chuyển gen và nghiên cứu tế bào

  Tự đa bội là tự nó đa bội thường thành các thể chẵn vd: 2n không phân ly trong NP=> 4n Còn dị đa bội từ 2 cơ thể tạo nên :VD : trong GP một bên cho 2n một bên bình thường cho n => 3n gọi là dị đa bội; hoặc có thể 2 bên đều rối loạn cho giao tử 2n=> con có bộ NST là tứ bội
 3. dinhhai1308

  me too , thank c

  me too , thank c
 4. dinhhai1308

  Tỉ lệ giới tính của quần thể đặc trưng quan trọng đảm bảo : A. Tỉ lệ 1:1 giữa cá thể đực và cá...

  Tỉ lệ giới tính của quần thể đặc trưng quan trọng đảm bảo : A. Tỉ lệ 1:1 giữa cá thể đực và cá thể cái B. Hiệu quả sinh sản cảu quần thể trong đk môi trường thay đổi C. Hiệu quả sinh sống của quần thể trong điều kiện môi trường thay đổi D. Sự phân bố đồng đều của cá thể đực và cá thể cái góp...
 5. dinhhai1308

  Câu 1 : đây đủ là như thế này nhé : Những đb nào sau đây ít gây hậu quả nghiêm trọng cho sinh...

  Câu 1 : đây đủ là như thế này nhé : Những đb nào sau đây ít gây hậu quả nghiêm trọng cho sinh vật : a. thay thế và mất một cặp nu b. thay thế và chuyển đổi vị trí của một cặp nu c. Thay thế và thêm một cặp nu d. Chuyển đổi vị trí và mất một cặp nu 2. Vậy 2 cái...
 6. dinhhai1308

  Câu 1 : đây đủ là như thế này nhé : Những đb nào sau đây ít gây hậu quả nghiêm trọng cho sinh...

  Câu 1 : đây đủ là như thế này nhé : Những đb nào sau đây ít gây hậu quả nghiêm trọng cho sinh vật : a. thay thế và mất một cặp nu b. thay thế và chuyển đổi vị trí của một cặp nu c. Thay thế và thêm một cặp nu d. Chuyển đổi vị trí và mất một cặp nu 2. Vậy 2 cái...
 7. dinhhai1308

  1.đột biến thêm cặp và đb chuyển đổi vị trí của một cặp nu cái nào gây hậu quả nghiêm trọng hơn...

  1.đột biến thêm cặp và đb chuyển đổi vị trí của một cặp nu cái nào gây hậu quả nghiêm trọng hơn 2. Khi một tính trạng do nhiều gen k len với nhau qui định gọi là a. hiện tượng đa gen b. Hiện tượng tác động tương hổ giữa các gen ; câu này đáp án nào : dẫu biết là tương tác những chẳng lẽ lại là b...
 8. dinhhai1308

  Ứng dụng di truyền học.

  Ý của nhihuynh là đúng rồi . Mình có bổ sung là : đột biến gen thì là gây đột biến lên gen một cách ngẫu nhiên không theo một hướng xác định nghĩa là có thể gây hại hoặc có lợi, sau đó sẽ đc chọn lọc các cá thể phù hợp với nhu cầu con người , còn công nghệ gen là thêm, bất hoạt, biến đổi gen...
 9. dinhhai1308

  Tổng hợp các bài toán sinh [THPT] hay

  Rất tiếc cách làm này gần chính xác rồi :D
 10. dinhhai1308

  http://diendan.hocmai.vn/showthread.php?t=212031

  http://diendan.hocmai.vn/showthread.php?t=212031
 11. dinhhai1308

  Nghĩa này , có bình thường 6n tạo giao tử là 3n , nhưng có trường hợp nào tạo ra n và 2n không...

  Nghĩa này , có bình thường 6n tạo giao tử là 3n , nhưng có trường hợp nào tạo ra n và 2n không nhỉ ( mặc dù theo cơ giảm phân thì cái này gần như rất khó ) :D , không biết pdn nghe đến trường hợp nào như thế chưa ???
 12. dinhhai1308

  Tổng hợp các bài toán sinh [THPT] hay

  câu 1:Một gen có chứa 5 đoạn intron, trong các đoạn exon chỉ có 1 đoạn mang bộ ba AUG và 1 đoạn mang bộ ba kết thúc. Sau quá trình phiên mã từ gen trên, phân tử mARN trải qua quá trình biến đổi, cắt bỏ intron, nối các đoạn exon lại để trở thành mARN trưởng thành. Biết rằng các đoạn exon được lắp...
 13. dinhhai1308

  Bài tập chuyển gen và nghiên cứu tế bào

  thế này bạn nhé : câu 1 theo minh nghĩ là a. tăng trọng nhanh, cái này là chỉ là mình suy luận thôi nhé nếu tăng lượng sữa chí ít đề phải ghi là bò sữa còn bò bình thường để lấy thịt là chủ yếu, đã kêu là hoocmon tăng trưởng rồi thì chẳng lẽ nào là giúp tăng số con và miễn dịch đc :cuta: Câu 2...
 14. dinhhai1308

  định hỏi cái đây mà thôi :(

  định hỏi cái đây mà thôi :(
 15. dinhhai1308

  anh nhihuynh dùng yahoo k ạ

  anh nhihuynh dùng yahoo k ạ
 16. dinhhai1308

  tự nhiên chán thế này ông nhỉ

  tự nhiên chán thế này ông nhỉ
 17. dinhhai1308

  quan điểm của cậu về gen alen và gen k alen cho ví dụ xem nào :D

  quan điểm của cậu về gen alen và gen k alen cho ví dụ xem nào :D
 18. dinhhai1308

  ê ku em thế là vào công nghệ môi trưởng thật à

  ê ku em thế là vào công nghệ môi trưởng thật à
 19. dinhhai1308

  Di truyền học phân tử

  0.4 là đúng rồi bạn ạ:tutu:
 20. dinhhai1308

  đề thi đại học năm 2009

  thì 3 tb nếu k có TĐC thì chỉ cho 2 giao tử ; 3 tb = 3*2=6 :D
Back
Top