Search results

  1. K

    Nguồn gốc sự sống

    hehe, hình thành sự sống là giọt Coasecva , nhưng mà con gà và quả trứng cái gì sinh ra trước thì luôn là tranh cãi nảy lửa
Back
Top