Search results

  1. D

    Đề thi học sinh giỏi lớp 9

    :???: Ảnh huong ben ngoai (nhiet do, anh sang,..) và ben trong (hocmon)
  2. D

    Di Truyền - Đàn Em Mới Vào Mong Giúp Đỡ

    So sánh kết quả lai phân tích F1 di truyền độc lập và di truyền liên kết trong trường hợp F1 liên kết đồng và liên kết đối. Gợi ý +F1 dị hợp 2 cặp gen +Các tiêu chí so sánh-Ý nghĩa-Giao tử-TLKG-TLKH-BDTH(có/không) Lần đầu post bài mong mọi người giúp em Ai có đề thi HSG quận lớp 9 năm 2014 trở...
Back
Top