Search results

  1. T

    Xin hỏi về nst giới tính

    Nếu tế bào tinh trùng giảm phân bất thường dẫn tới không mang nst giới tính nào (hội chứng Turner) và tế bào trứng giảm phân bất thường dẫn tới mang 2 nst giới tính XX (hội chứng siêu nữ, hội chứng Klinefelter) ---> kết hợp với nhau có được không? Sẽ ra cặp nst XX ? Nếu có trường hợp này xảy ra...
Back
Top