Search results

 1. P

  Bài tập về lôcut

  Ở ruồi giấm ,gen gây mắt đỏ ở vị trí locut 33, gen cánh chẻ ở vị trí locut 65 của NST X.Cả 2 tính trạng này là tính trạng lặn.Con cái đồng hợp tử về các gen mắt đỏ và cánh bình thường tạp giao con đực mắt bình thường cánh chẻ.Cho con cái F1 tạp giao.Tỉ lệ ruồi đực mắt đỏ cánh chẻ ở F2 là 8% 18%...
 2. P

  Bài tập về phép lai cây tứ bội

  Cà chua, gen A: quả đỏ, trội hoàn toàn so với a: quả vàng. Cây tứ bội thuần chủng quả đỏ thụ phấn cho cây tứ bội màu vàng thì ở F1 thu toàn cây đỏ .Cho biết quá trình giảm phân ở các cây bố mẹ và F1 xảy ra bình thường a. Những cây bố mẹ nói trên có thể tạo ra bằng phương thức nào b.Cho các cây...
 3. P

  Topic LTĐH 2014 môn Sinh - Bài tập

  Đoạn mARN ở tb nhân sơ có trình tự nu như sau: .....UUUAAGAAUXUUGX...... -Xác định 4 a.a có thể được dịch mã từ điểm bắt đầu của đoạn mARN này. -Cho rằng thay thế nu xảy ra ở ADN và nu thứ 3 (U) của mARN được thay thế bằng G. Xác định trình tự aa là kết quả của đột biến này -Cho rằng việc thêm...
 4. P

  Topic LTĐH 2014 môn Sinh - Bài tập

  Gen A quy định mắt đỏ, alen đột biến a quy định mắt màu hồng. Khi 2 gen nói trên cùng tự tái bản 4 lần thì môi trường nội bào cung cấp cho gen mắt đỏ nhiều hơn gen quy định mắt màu hồng 90 nu tự do. Hãy xác định những kiểu biến đổi có thể xảy ra trong gen đó
 5. P

  Topic LTĐH 2014 môn Sinh - Bài tập

  Ở ruồi giấm Protein biểu hiện tính trạng đột biến mắt trắng so với protein biểu hiện tính trạng mắt đỏ thì kém 1 axit amin và có 2 axit amin mới. a) Những đột biến xảy ra trong gen quy định mắt đỏ b) Gen mắt đỏ dài hơn gen mắt trắng bao nhiêu Ao ? c) Nếu gen mắt trắng ít hơn gen mắt đỏ 8 liên...
 6. P

  Topic LTĐH 2014 môn Sinh - Bài tập

  Một gen dài 0,408 micromet. Trong số đó nu T=1,5 số nu ko bổ sung với nó. Đột biến mất một đoạn nên phần còn lại gồm 900 nu A và T, 456 nu loại G và X. - Khi đoạn gen còn lại tự nhân đôi thì nhu cầu về từng loại nu giảm đi bao nhiêu so với gen khi gen chưa bị đột biến. -...
 7. P

  Một gen không phân mảnh A điều khiển tổng hợp 1 phân tử protein hoàn chỉnh gồm 498 a.a

  Một gen không phân mảnh A điều khiển tổng hợp 1 phân tử protein hoàn chỉnh gồm 498 a.a. a. Nếu do đột biến , gen A bị mất 1 cặp nu số 4 thì protein do gen đột biến tổng hợp khác protein do gen ban đầu tổng hợp như thế nào? b.Nếu do đột biến , gen A thêm 1 cặp nu ở sau cặp nu số 5 thì protein...
 8. P

  Tổng số bộ ba đối mã đã vào khớp mã với các bộ ba mã sao trong quá trình giải mã

  Phân tử mARN có khối lượng 360000 đơn vị cacbon. Trên mARN có 10 ribôxôm trượt không lặp lại. Tổng số bộ ba đối mã đã vào khớp mã với các bộ ba mã sao trong quá trình giải mã là: Chọn một đáp án dưới đây A. 3990 bộ ba B. 3980 bộ ba C. 4000 bộ ba D. 4010 bộ ba
 9. P

  Vận tốc trượt của ribôxôm bằng bao nhiêu?

  Giai thích luôn đi bạn
 10. P

  Vận tốc trượt của ribôxôm bằng bao nhiêu?

  Một gen có chiều dài 2376,6 ăngstron tự nhân đôi 3 lần, mỗi gen con tạo ra đều sao mã 5 lần và trên mỗi phân tử mARN có 6 ribôxôm trượt qua không lặp lại.Nếu mỗi giây, ribôxôm chuyển dịch được 5 bộ ba trên phân tử mARN thì vận tốc trượt của ribôxôm bằng bao nhiêu? Chọn một đáp án dưới đây A...
 11. P

  Số hợp tử được tạo thành

  Các bạn giúp mình nhé, mình mới học nên chưa rõ lắm 1.Có một tế bào sinh dục sơ khai cái nguyên phân 6 lần. Tất cả tế bào con đều trở thành tế bào sinh trứng. Các trứng tạo ra đều tham gia thụ tinh. Biết 2n = 38, hiệu suất thụ tinh của trứng bằng 18,75% và của tinh trùng là 6,25%.Số hợp tử được...
 12. P

  Bản chất của acid pyruvic

  1. Các bạn cho mình hỏi bản chất của acid pyruvic là gì vậy? cảm ơn trước 2. Pyruvat là acid hay lipit?
 13. P

  Khả năng sinh sản của tinh trùng

  Các bạn cho mình hỏi tại sao tinh trùng lại không có khả năng sinh sản?
Back
Top