Search results

  1. U

    Môi trường Potato Carot Agar (PCA)

    Tại sao dùng môi trường Potato-Carot-Agar để giữ giống nấm mốc? (Carot có thành phần gì tốt cho giữ giống không ạ) Và sao môi trường này không thêm glucose như môi trường Potato-Glucose-Agar (PGA) thường được sử dụng
Back
Top