Search results

  1. Q

    Quy luật phân ly

    Ở cà chua, A quy định quả đỏ, a quy định quả vàng. Khi cho cà chua đỏ dị hợp tự thụ phấn được F1. Xác suất chọn được ngẫu nhiên 3 quả cà chua màu đỏ, trong đó có 2 quả kiểu gen đồng hợp và 1 quả có kiểu gen dị hợp từ số quả đỏ ở F1 là ? ( xin hãy giúp em với :please: )
Back
Top