Search results

  1. S

    Cho em hỏi về một số vấn đề về PCR và điện di

    Em lần đầu tiếp xúc với PCR, sau khi chạy xong phản ứng PCR đổ gel agarose và chạy điện di nhưng không ra được kết quả. Miếng gel của em đổ để chạy điện di bị chia làm 2 pha ( phần trên miệng giếng sáng còn ở giữa dưới không phát sáng ) khi soi bằng máy. Vậy vì sao mà Gel lại như vậy, kết quả có...
Back
Top