Search results

  1. N

    Định danh chủng

    Xin chào các anh chị, em mới làm quen với vi sinh nên có một số thắc mắc. Em được cho một số chủng vsv được mua từ atcc để làm nghiên cứu trong trường. Nhưng người cho đã làm mất các thông tin về số atcc. Đến khi làm báo cáo, người ta đòi hỏi thông tin về chủng, thì em không biết phải làm sao...
Back
Top