Search results

  1. T

    công nghệ gen, tạo dòng

    cho em hỏi chút ạ, làm thế nào để chọn được dòng tế bào đã mang gen tái tổ hợp sau khi em tạo được vecto tái tổ hợp, đồng thời chuyển vecto mang gen mà mình quan tâm vào tế bảo chủ, và nuôi cấy trên môi trường, vậy làm sao em có thể clone được dòng mà em muốn tách vì trong số tế bào mà em thu...
Back
Top