Search results

  1. goodnigh6

    Tế bào Ai giải hộ bài này đc ko ạ. Và giải thích luôn nhé 😃

    Ở 1 loài đọng vật có bộ NST 2n=8 . Nếu trong quá trình giảm phân tạo giao tử đực có 32% số tế bào trao đổi chéo tại 1 điểm ở cặp NST 1 và 40% số tế bào trao đổi chéo tại 1 điểm ở cặp NST số 3.Cặp NST số 2 và 4 ko xảy ra trao đổi chéo. Xác định tỉ lệ giao tử mang tất cà NST có nguồn gốc từ bố . ĐA 4%
Back
Top