Search results

  1. V

    Tìm việc Tìm việc làm sau khi tốt nghiệp

    Mấy ngành của bạn thực tế ngoài bắc rất ít nhu cầu tuyển dụng. Nếu bạn không sợ thử thách thì nên vào trong sài gòn vì nhu cầu nhân lực ở đây cũng rất nhiều. Mình cũng đang làm KCS ở trong này.
Back
Top