Search results

  1. L

    Các hình ảnh tinh trung bất thường. Cơ chế bắt màu khi nhuộm của tinh trùng

    Tình hình là mình mới học về khảo sát, đánh giá chất lượng tinh trùng heo. Có một số hình ảnh về sự dị dạng của tinh trùng mình không biết mô tả như thế nào. Mong các bạn giúp đỡ. Ngoài ra mình muốn nhờ mọi người giúp đỡ về cơ chế bắt màu của tinh trùng khi chúng ta nhuộm Nigrosin và Eosin. Nếu...
Back
Top