Search results

  1. T

    Tuyển dụng Công ty TNHH Phát triển Khoa học Vitech tuyển dụng Nhân viên phụ trách sản phẩm HN, Tp HCM (ngành công nghệ sinh học).

    Công ty TNHH Phát triển Khoa học Vitech tuyển dụng Nhân viên phụ trách sản phẩm (ngành công nghệ sinh học). 1. Phụ trách sản phẩm(ngành công nghệ sinh học) - Số lượng: 02 người - Cấp bậc: Nhân viên - Địa điểm làm việc: Hà Nội và HCM - Thời gian làm việc: Giờ hành chính - Mức lương: 7-10 triệu *...
  2. T

    Tuyển dụng Công ty TNHH Phát triển Khoa học Vitech tuyển dụng Nhân viên Kinh doanh (ngành công nghệ sinh học)

    Công ty TNHH Phát triển Khoa học Vitech tuyển dụng Nhân viên Kinh doanh (ngành công nghệ sinh học). - Số lượng: 02 người - Cấp bậc: Nhân viên - Địa điểm làm việc: Hà Nội và Tp Hồ Chí Minh - Thời gian làm việc: Giờ hành chính - Mức lương: 7-15 triệu * Mô tả công việc: - Kinh doanh các hóa chất...
Back
Top