Search results

  1. H

    Cần tìm người nghiên cứu sản phẩm thuộc lĩnh vực nuôi cấy mô tế bào động vật

    Tôi cần tìm người có kiến thức chuyên môn về lĩnh vực nuôi cấy tế bào động vật, có đủ niềm đam mê để tạo ra sản phẩm mới thuộc lĩnh vực này góp phần bảo vệ môi trường và đem ra phục vụ cộng đồng, chi tiết tôi sẽ trao đổi cụ thể sau. Để biết chi tiết, vui lòng gửi qua mail...
Back
Top