Search results

 1. T

  câu hỏi khó

  aaa =3/5*3/5*3/5 aax=axa=xaa=3/5*3/5*2/5 axx=xax=xxa=3/5*2/5*2/5 xxx=2/5*2/5*2/5
 2. T

  Thắc mắc về 1 bài tập xác suất

  Giả sử ở một quần thể cân bằng Hardy-Weinberg có: Tần số nhóm máu A=0,4 Tần số nhóm mau B=0,27 Tần số nhóm máu AB=0,24 Tần số nhóm máu O=0,09 Hãy tính sác xuất để 1 sinh ra 1 bé có KG BO từ bố có nhóm máu AB và mẹ có nhóm máu B tần số alen IA=0,4; Ib=0,3; Io=0,3 vậy tần số KG...
 3. T

  Bài tập lý thuyết sinh thái

  jjkjkkljkkl;k; 2
 4. T

  trích đề thi thử thpt

  ở gà xét 3 cặp nhiễm sắc thể tương đồng, cặp nhiễm sắc thể số 37 chứa một cặp gen đồng hợp, cặp nhiễm sắc thể số 38 chứa 2 cặp gen dị hợp, cặp nhiễm sắc thể số 39 chứa một cặp gen dị hợp,khi 3 tế bào giảm phân có hiện tượng lệch bội cặp nst 39. số loại giao tử tối đa được tạo ra là a.16 b.12...
 5. T

  Topic Luyện thi Đại học môn Sinh 2015

  THƯ GIÃN ĐI THÔI. TÌNH YÊU ADN Hai cuộc đời xuôi ngược đối song song Xoay 5,3 trên con đường xoắn phải Với bộ khung xương là đường-photphat Đôi gót thần tiên trên các bậc base.....
 6. T

  Đột biến số lượng NST

  1/36t; 35/36d:mygod:
 7. T

  Trong tế bào sinh dưỡng của loài mới các nhiễm sắc thể tồn tại thành từng nhóm, mỗi nhóm gồn 4 NST tương đồng?

  Chỉ 1 và 3 đúng thôi. Có 2 phương án đúng. Thể song nhị bội Raphanobrassia NST không thể tồn tại thành bộ 4 được
 8. T

  Topic Luyện thi Đại học môn Sinh 2015

  cư Số ADN con được tạo thành ở lần nhân đôi thứ n = 2^n. cứ 1 phân tử ADN sau lần nhân đôi thứ nhất tạo 2pt ADN con, lần 2=4, lần 3=8, lần thứ n=2^n
 9. T

  Topic Luyện thi Đại học môn Sinh 2015

  Một cơ thể mang cặp gen dị hợp ở một cặp NST. Trong quá trình giảm phân tạo giao tử đực thì cặp NST này không phân li, còn giảm phân tạo giao tử cái bình thường. Sau thụ tinh tỷ lệ con mang tính trạng lặn là: A.50% B.75% C.25% D.0% * Nếu GPI ko phân li, GPII bình thường. Tính trạng lặn ở...
 10. T

  [Sinh 12] trắc nghiệm cấu trúc di truyền học quần thể

  1. Câu C đúng vì các quần thể cùng loài trong tự nhiên thường bị cách li địa lý Đáp án là D vì trong quần thể có thể xảy ra hiện tượng NỘI PHỐI 2. Hãy chứng minh công thức như cách CM tìm tổng số KG trong QT thì sẽ rõ là đáp án D
 11. T

  Topic Luyện thi Đại học môn Sinh 2015

  Số loại kiểu hình ở F1 = 2^n = 2^5=32 (với n là số cặp gen dị hợp. Công thức này chỉ đúng trong trường hợp các tính trạng Mendel)
 12. T

  Topic Luyện thi Đại học môn Sinh 2015

  Lấy ngẫu nhiên một cây vỏ trắng trong quần thể thì xác xuất để cây này có kiểu gen đồng hợp bằng bao nhiêu? Cần sửa đề lại là: Lấy ngẫu nhiên một cây vỏ trắng trong quần thể thì xác xuất để cây này có kiểu gen đồng hợp TRONG TẤT CẢ CÁC CÂY VỎ TRẮNG...
 13. T

  Topic Luyện thi Đại học môn Sinh 2015

  Theo giả thiết A-B-; A-bb: Vỏ trắng. aaB-: vỏ vàng. aabb: vỏ xanh aabb=0,0196 =>ab=0,14=>a=0,2 Tần số tương đối các loại alen b=0,4=>B=0,7; a=0,2=>A=0,8 Vậy xác suất chọn một cây vỏ trắng KG đồng hợp trong quần thể = AABB + AAbb = 0,3712 :buonchuyen:
 14. T

  anh chi giai gup em de thi nay vs. em cam on!!!

  cau1: ADN nhan thuc co" chieu dai 0.051mm, co 45 don vi nhan doi. Moi doan okazaki co" 1000nucleotit. cho rang chieu dai cac don vi nhan doi la bang nhau, so ARN moi" can cho qua trinh tai ban? la : A: 315 B: 360 C: 165 D 180 cau 2:v N=300.000 nucleotit trong mỗi đơn vị nhân đôi gồm 2...
 15. T

  Một bài di truyền hay

  Giải theo hướng tương tác gen đa alen
 16. T

  Ty thể trong tế bào nhân thực

  Ty thể là bào quan hô hấp của tế bào nhân thực, trên crista có các protein hình nấm chứa hệ enzyme hô hấp, phân giải các hợp chất hữu cơ thành các sản phẩm khác nhau, trong đó có ATP- là HCHC ở dạng dễ sử dụng, có thể truyền năng lượng cho các hoạt động khác nhau của tế bào sống
Back
Top