Search results

 1. H

  Bài tập di truyền học

  Các bạn cho mình hỏi tại sao khi thể 3 phân li lại tạo thành giao tử n+1 và n Ví dụ 1 NST gồn 2 alen A a thể ba của chúng là AAa vậy khi phân li giao tử của chúng phải là n+1 với Aa còn AA thì chỉ có khi đột biến và n-1 với a; A(khi có đột biến) như thế này...
 2. H

  Điểm giống nhau giữa ADN và ARN ở sinh vật nhân thực??? Một câu hỏi trắc nghiệm...

  Theo mình nghĩ là C bởi ARN tổng hợp từ một đoạn ADN (gen) chứ không phải cả ADN. Mà cả ADN chứa rất nhiều đoạn gen
 3. H

  Bài tập về ADN

  Bạn xem bài này mình làm đúng không đề bài ở một sinh vật nhân sơ 1 gen tự sao cần môt trường nội bào cung cấp 9000 nu tự do trong đó có 2700 nu loại A.Mạch mang mã gốc của gen X chiếm 15% so với nu của mạch. Phân tử mARN sinh ra từ gen đó có 20% A Tính chiều dài và số lượng từng loại nu của...
Back
Top