Search results

 1. Duc Pham

  Phần mềm phân tích Gel và chỉnh sửa hình Gel..

  cho mình xin 1 bản Gel-pro analyzer với nhen. email của mình: phamhongduc@live.com cám ơn bạn nhiều :)
 2. Duc Pham

  Nhờ lấy giúp bài báo khoa học

  Bài số 2 của bạn đây http://www.scribd.com/doc/142684343/j-1745-4514-20STABILIZATION-OF-THE-ACTIVITY-OF-%CE%B2-GALACTOSIDASE-IN-PERMEABILIZED-IMMOBILIZED-CELLS-FOR-HYDROLYSIS-OF-LACTOSE-IN-MILK01-tb00738-x :buonchuyen:
 3. Duc Pham

  Thiết kế thí nghiệm bằng phần mềm Design-Expert

  Bạn có thể đưa mình link down từ trang đó được không?
 4. Duc Pham

  Thiết kế thí nghiệm bằng phần mềm Design-Expert

  Mình đang muốn thiết kế thí nghiệm cho việc tối ưu. Anh chị em có thể share mình bản crack của phần mềm Design-Expert được không? :please:
 5. Duc Pham

  Nhờ lấy giúp bài báo khoa học

  Nhờ anh chị em lấy giúp mình 2 bài sau: 1/ Biogas production and microcystin biodegradation in anaerobic digestion of blue algae http://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2011/ee/c0ee00452a 2/ Hydrothermal Technologies for the Production of Fuels and Chemicals from Biomass...
 6. Duc Pham

  Nhờ lấy giúp bài báo khoa học

  Bài của bạn đây http://www.mediafire.com/view/?3gxda4yod4yz29c :buonchuyen:
 7. Duc Pham

  Nhờ lấy giúp bài báo khoa học

  Bài của bạn đây http://www.mediafire.com/view/?87nxwe3ue6hhvv8 :buonchuyen:
 8. Duc Pham

  Nhờ lấy giúp bài báo khoa học

  Nhờ anh chị em lấy giúp mình bài này: "Alginic acids and alginates: analytical methods used for their estimation and characterisation of composition and primary structure" http://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/1999/rc/rc990957 Cám ơn mọi người nhiều ^_^
 9. Duc Pham

  Nhờ lấy giúp bài báo khoa học

  Nhờ anh chị em lấy giúp mình bài sau: Enzyme research and applications in biotechnological intensification of biogas production http://informahealthcare.com/doi/abs/10.3109/07388551.2011.595384 Cám ơn mọi người nhiều :D
 10. Duc Pham

  Nhờ lấy giúp bài báo khoa học

  Nhờ anh chị em lấy giúp mình bài báo sau: Energy Biofuels - 2013, pp 938-943 http://link.springer.com/referenceworkentry/10.1007/978-3-642-28036-8_21 Cám ơn mọi người ^^
 11. Duc Pham

  Nhờ lấy giúp bài báo khoa học

  Bài của bạn đây http://www.mediafire.com/view/?x6v76bx5h6o56nl :buonchuyen:
 12. Duc Pham

  Nhờ lấy giúp bài báo khoa học

  Bài cùa bạn đây http://www.mediafire.com/view/?tyhmekv4o00xbp0 :buonchuyen:
 13. Duc Pham

  Nhờ lấy giúp bài báo khoa học

  Bải của bạn đây http://www.mediafire.com/view/?001maq7oxeffkou :buonchuyen:
 14. Duc Pham

  Nhờ lấy giúp bài báo khoa học

  Nhờ anh chị em lấy giúp mình bài sau: Bioassay for monitoring biochemical methane potential and anaerobic toxicity http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0043135479900435 Cám ơn mọi người nhiều ^^
 15. Duc Pham

  Nhờ lấy giúp bài báo khoa học

  E kiểm tra lại link bài anh up cho em. Anh gửi bài em yêu cầu và thêm một bài reivew khác. Xem lại cẩn thận nhen. :buonchuyen:
 16. Duc Pham

  Nhờ lấy giúp bài báo khoa học

  Em có thể đưa anh link của bài báo mà e muốn tìm không? :buonchuyen:
 17. Duc Pham

  Nhờ lấy giúp bài báo khoa học

  Bài báo của bạn đây http://www.mediafire.com/?6ob6y0ri90hsv4a :buonchuyen:
 18. Duc Pham

  Nhờ lấy giúp bài báo khoa học

  Bài của bạn đây http://www.mediafire.com/view/?3dt2th2ehj52w9h :buonchuyen:
 19. Duc Pham

  Nhờ lấy giúp bài báo khoa học

  Bài của bạn đây http://www.mediafire.com/?ttv1ruwtqrnv4q8 :buonchuyen:
 20. Duc Pham

  Nhờ lấy giúp bài báo khoa học

  Bài của bạn đây http://www.mediafire.com/view/?nw0jvb7qas9b279 :buonchuyen:
Back
Top